Mūsu vēsture
Amerikas Latviešu Baptistu apvienība ir dibināta 1950. g. 4. septembrī, dibināšanas sanāksmē
Bukskauntijas draudzes dievnamā.

Protams, šī apvienība necēlās no tukšuma.  ASV 1950. gadā pastāvēja jau gadsimta sākumā
dibinātās latviešu baptistu draudzes Bostonā, Bukskauntijā, Čikāgā, Filadelfijā un Ņujorkā.  Tās bija
darījušas lielu darbu, atbalstot pirms kaŗa Latvijas baptistu savienības misijas darbu, semināru,
bāreņu patversmes un baznīcu būvi, pēc kaŗa palīdzot bēgļiem Vācijā gan ar pakām, gan meklējot
galvotājus ieceļotājiem, gan arī mēģinot ietekmēt Amerikas likumdošanu un publikas nostāju pret
Latvijas okupāciju.  Ieceļojot pēckaŗa bēgļiem,  šo draudžu locekļu skaits un darbs vēl paplašinājas.


Izvilkums no "Teici to Kungu", Amerikas Latviešu Baptistu Apvienības 50. Gadu Jubilejas Grāmata
O. Cakars