Bostonas latviešu baptistu draudze
Sanāksmes reizi mēnesī
Informācija: Draudzes priekšnieks Juris Alksnītis
10 Rocky Brook Rd.
Dover, MA  02030
Tel. 508-785-2203
e-pasts:
jurisg2@gmail.com
Bukskauntijas latviešu baptistu draudze
māc. Dr. Uldis Ukstiņš macuks@comcast.net
1142 Apple Rd.
Quakertown, PA   18951
svētdienas skola 10'os, dievkalpojums 11'os
Ziemsvētku Notikumi - Fotografijas
Čikāgas latviešu baptistu draudze
māc. Oļģerts Cakars
820 Ontario St.
Oak Park, IL   60302
informācija: P. Aļļe
psalle@ameritech.net
Filadelfijas latviešu baptistu draudze
māc. Dr. Uldis Ukstiņš  macuks@comcast.net
6933 Sherwood Rd.
Philadelphia, PA   19151
Dievkalpojumi sv. rītos plkst. 8:30
Ziemsvētku koncerts - ziņojums
Klīvlandes latviešu baptistu draudze
māc. Dr. Pauls Barbins
2706 Noble Rd.
Cleveland Hts., OH   44118
Svētdienas skola pieaugušiem 1:00 p.p.
koŗa mēginājums 2:00 p.p.
dievkalpojums 2:30 p.p.
Katrā trešā mēneša svētdienā sadraudzības brīdis pēc
dievkalpojuma, Gada svētki 18. oktõbrī
e-pasts:  
pbarbins@oh.rr.com
Toronto latviešu baptistu draudzee-pasts:
garajs@sympatico.ca
Mājas
Lapa