AMERIKAS LATVIEŠU BAPTISTU MĀSU APVIENĪBAS
Palīdzības Darbs
KĀPĒC  MUMS  PRASĀS   ATSAUKTIES?....
Esmu devusies vairākkārt uz Latviju sakarā ar darbu Vispasaules baptistu savienībā un ALBA māsu apvienībā.  Pēc
Latvijas brīvības atgūšanas 1991. gadā, man bija lielā privilēģīja sastapt daudzus LBDS draudžu mācītājus.  Šie
mācītāji caur visiem grūtiem okupācījas laikiem, uzticīgi kalpoja savās draudzēs.  Viņi stingri stāvēja par savu ticību
kaut arī bieži tiek saukti uz izpratināšanu, kaut draud pat cietums, vai  Sibirija.  Starp šiem macītājiem bija arī mācītājs
un dzejnieks Vilis Dzelmītis, kā arī bīskaps Jānis Tervits.  Visos  pārbaudījumos un  spaidos šie Dieva kalpi stiprināja
savus draudzēs locekļus viņu ticībā.

Daudzi no šiem uzticīgiem kalpiem vairs nav mūsu vidū, bet 16 garīdznieki patreiz ir pensijas gados.  Kā Jūs labi ziniet,
ekonomiskie apstākļi Latvijā nav bijuši spīdoši šajos  brīvības gados.  Ņemot to vēra, LBDS pensionētie garīdznieki ir
saņēmuši mazas pensijas kā arī atbalstu veselības apdrošināšanai no LBDS garīdznieku brālības.  Esam pateicīgi
Dievam ka arī ALBA ir varējusi pielikt savu roku šim darbam.

LBDS garīdznieku brālības vadītājs mācītājs Edgars Godiņš, savā beidzamā vēstulē pateicās ALBAi par atbalstu tiem
garīdzniekiem, kuri varonīgi nesa evaņģēlīja vēsti Padomījas laikā! Mūsu atbalsts pensionētājiem garīdzniekiem ir
patiesi bijis svētīgs darbs un lūgsim lai mums tas nebūtu jaizbeidz, bet mēs varētu to arī uz priekšu turpināt.

Ņemiet vērā sekojošo informācīju sakarā ar minēto atbalstu:  Pašreiz ir 16 pensionētie garīdzieki. Tiem tiek maksāta
pensija ik pa 3 menešiem, katram EUR 100.-; kopā ir 4 x 1600.-, tātad garīdznieku brāļība gadā izmaksā EUR 6400.-  
Turklāt nāk vel veselības apdrošināšana, kas sastāda EUR 2600.- gadā.

Neaizmirsīsim darbu kas tika veikts grūtos, draudošos apstākļos. Pateiksimies Dievam ka šo garīdznieku darbs ir nesis
augļus.  Draudzes koks uzplauka un ziedēja un šodien varam būt pateicīgi par mācītājiem un draudzēm kuras turpinā
strādāt un kalpot.

Ziedojumi būtu sūtami ALBA kasierim Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop Lane; Wayne, PA 19087), ar piezīmi – LBDS
garīdznieku brālības fondam-Pensionētiem mācītājiem.  Neviens ziedojums nebūs par mazu!

Ar pateicību par Jūsu pašaizliedzīgo atbalstu.

Benita Ukstiņa
ALBA palīdzības darba vadītāja
SVĒTĪGI DIEVA KALPI
Ja Jums kāds prasītu – “Kāpēc ir tik liela vajadzība šodien ziedot LBDS draudžu zupas
virtuvēm Latvijā ?”  Kā jūs atbildētu?  Intresanti, ka mūsu Kungs Jēzus Kristus  nekad
neuzstāda šādu jautājumu?  Evanģelijos Jēzus mums māca:  “Manā vārdā pasniedziet
mazākam brālim, māsai un  bērnam glāzi aukstu ūdeni, šķeli maizi....”  Kāpēc gan mums
to būtu jadara? -  “Ko jūs darat priekš viena no mazākiem, to jūs dariet arī man!” saka
Kristus. Šie mūsu Kunga vārdi, liecina ka Viņš mīl katru manu vismazāko brāli, māsu;
mīl katru bērnu!  Viņš neuzstāda jautājumu “Kāpēc?” , bet gan to atbild ar Savu rīcību,
ar Savu piemēru.  Varam nākt pie slēdziena ka sekojot mūsu Kunga piemēram
nevaram darīt neko citu, bet gan atsaukties un atvert mūsu sirdis kalpot mūsu tūvākam!
Latvijā LBDS draudžu locekļi sniedzot dienišķo maizīti izsalkušiem pasludina Kristus mīlestību.  Katrs no mums
šeit Savienotās Valstīs arī  varam viņiem palīdzēt.  Mēs varam atbalstīt šo darbu sūtot ziedojumus šim mērķim.  
Mūsu ziedojumi palīdzēs pasniegt zupas bļodu Zupu virtuvēs: Valmierā, Ventspilī, Talsos, Mērsragā, Jelgavā,
Ziedkalnā, Otanķos, kā ari Rīgā Vīlandes draudzē un Mateja draudzē.
Katrs ziedojums, vai liels, vai mazs, tiks lietots labam mērķim.  Darīsim to šodien sūtot savus ziedojums ALBA
kasierim Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrope Lane, Wayne PA 19087), atzīmējot ka ziedojums ir domāts LBDS
zupu virtuvēm!

Pateicībā –   
Benita Ukstiņa
ALBA/ALBA māsu palīdzības vadītaja
MĪĻIE LASĪTĀJI
“Svētīgs tas cilvēks….kam prāts saistās pie tā Kunga baušļiem,   tāds ir līdzīgs kokam,
kas stādīts pie ūdens upēm…viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.”  no 1. Psalma
Mīļie Lasītāji:

Kādas varētu būt labākās ziņas bērniem ja ne tās kuras tos ved tūvāk Dievam, ja ne tās kuras atver
viņiem ceļu pie Dieva, ja ne tās kuras izskaidro viņiem ticības pamatus!
 
Latvijas baptistu draudžu (LBDS) svētdienskolas apvienība ir jau vairākus gadus lietojot timekli izdevusi žurnālu, Labas Ziņas Bērniem.  
Šis veids ir bijis par svētību neskaitamiem bērniem Latvijā un arī ārzemes.  Timekļa žurnāls ir ticies lietots draudžu svētdienskolās un
arī Latvijas publiskās skolās, ticības mācības klasēs.  Esam šo pasākumu līdz šim atbalstījuši ar mūsu ziedojumiem.
Ar prieku ziņoju ka Labas Ziņas Bēŗniem var tagad lasīt ne tikai uz datora, bet bērni to var tagad arī paņemt rokās.  Drukāto žurnālu bērni
var lasīt, aizpildīt krustvārdu mīklu, izkrāsot kādus no attēliem, ielikt mapīt un parādīt draugiem. Nupat izdotam numuram ir virsraksts –
Jēzus dzīve uz zemes ir izmainījusi pasauli.  Izdevēju un mūsu lūgšana ir cerība ka katrs bēŗns kurš šo žurnālu saņemtu arī apzinātos
ka viņa paša dzīve caur Jēzu var tikt izmainīta.

Es aicinu ikkatru lasītāju šo žurnālu abonēt kādam Latvijas bērnam. Viens eksemplārs sešim numuriem izmaksātu 5 EUR  (pašlaik
$5.65) priekš 2016. gada septembra, un novembra, kā ārī, 2017. gada janvāra, marta, maija un septembra numuriem.  Ja jums būtu uz
sirds kādu bērnu iepriecināt ar šo svētīgo bērnu žurnālu, varat savu ziedojumu sūtīt ALBA kasieram Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop
Lane, Wayne, PA 19087), designējot ziedojumu Labas Ziņas Bēŗniem abonementam.  Nekavējaties un pasūtiet žurnālu.  Jūsu
ziedojums šim mēŗķim tiks nogādāts LBDS svētdienskolas apvienībai, kura žurnālu nosūtīs bērnam.  Variet arī paši atvērt šo žurnālu –
www.lbds.lv , svētdienskolas apvienību nozarē.

Kurš varētu  saskaitīt vai pilnam aprakstīt bērnu dzīves kuras tiks iespaidotas un izmainītas saņemot žurnālu jūsu atbalsta dēļ.  
Atminēsim 78. Psalma sākuma pantus:  “Ko esam dzirdējuši un zinām un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs neslēpsim viņu
bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem”.

Paldies par jūsu pašaizliedzīgo atbalstu –

Benita Ukstiņa
ALBA palīdzības darba vadītāja
BAHAMA SALAS
ALBA Kongresā bija iespējams skatīties bildītes no visām svētdienskolām! Redzējam kā mūsu mazais mīlestības darbiņš svētku laikā
sasildīja gan lielos, gan mazos, svētdienskolu apmeklētājus.  Šogad atkal lūdzu, atbalstat LBDS lauku draudžu svētdienskolas atsūtot
ziedojumus ALBA kasierim Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop Lane, Wayne, PA 19087) līdz 1. decembrim.  Uz čeka rakstiet – Ziemsvētku
dāvanām.
Ar pateicību – Benita Ukstiņa, ALBA palīdzības darba vadītāja
Jēzus vārdi māca ka bērni ir svarīgi tam Kungam. Katrs kuram ir bijušas saistības ar bērniem abzinās ka tāpat kā pieaugušie, arī
bērni ir individi ar savu personalitāti, ar saviem personīgiem piedzīvojumiem kas iespaido viņu pieaugšanu, uzvešanos un dzīvi.
Dažiem bērniem ir fizisikas vai psihaloģiskas vājības.  Citi bērni dzīvo ļoti ģrūtos ģimenes apstākļos.  Visi dzīves apstākļi un
piedzīvojumi atstāj iespaidu uz bērniem kas veido viņu uzvešanos un rada grūtības otram uzticēties, vai koncentrēties.  
                    
Paidagogiem daļa no viņu izglītības ir iegūt metodiku lai viņi zinātu kā mācīt bērnus kuriem ir īpašas prasības un vajadzības.  Lai
pozitīvi iespaidotu kādu bērnu ir vajadzīgs vispims gūt bērnu uzticību.  Bērnam ir jātic ka skolotājs viņu saprot un viņam izstiepis ir
draudzības roku jo viņš ir svarīgs skolotāja acīs un no viņa mīlēts.

LBDS svētdienskolas vadība izstiep savu palīdzības roku tā apzīmētiem “grūtiem bērniem”, kā ari viņu ģimenēm, rīkojot seminārus
kuros svētdienskolas skolotāji, vecāki un bērnu darbinieki var gūt zināšanas lai varētu aizsniegt, saprast un mācīt katru “grūto bērnu”
kurš apmeklē svētdienskolu. Macības palīdz zināt kā reaģēt ja bērns nespēj sevi savaldīt.  Ar šīm zināšanām un Jēzus mīlestību uz
bērniem, ir atvertas durvis bērnam iepazīt un gūt jaunus draugus, bet galvenokārt  viņam iepazīt Jēzu Kristu.

Lai varētu kādu iesākto darbu turpināt rīkojot seminārus prasa matriālu atbalstu  Katram garīgam darbam vaijadzīgs kā lūgšanu tā ari
financiāls atbalsts. LBDS svētdienskolas apvienība ir lidz šim  noturējusi divus seminārus par šadu “grūto bērnu” vajadzībām.
Nakotnē ir iecerēts noturēt vel šādus seminārus vairākos Latvijas rajonos.  Ja Jums ir uz sirds financiāli atbalstīt, “grūtos bērnus”,
variet atbalstu sūtīt ALBA kasierim, Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop Lane, Wayne PA 19087) uz čeka nozīmējot  – LBDS semināram
“grūtiem bērniem”.

Ja būtu kādi jautājumi par šo LBDS svētdienskolas apvienības pasākumu, varat man rakstīt – macuks@comcast.net

Benita Ukstiņa, ALBA palīdzības darba vadītāja.   
Grūtie Bērni

“Laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem, pieder Dieva valstība”
(Mateja ev. 19:14).
 
Mīļie brāļi un māsas Kristū,

Šīs beidzamās dienās mūsu domas un lūgšanas ir bijušas ar ļaudīm kuru dzīves  Bahamas salās, skarušas  ar
traģiskām sekas no spēcīgā orkāna Dorian.  Everton Jackson, Executive Secretary/Treasurer of the Caribbean
Baptist Fellowship, raksta, "It is still too early to know the full extent of the damage occasioned by the hurricane, but
what is sure is that prayers are needed for those affected and those in the path of this dreadful hurricane. In
addition, support will be needed to aid the restoration of the affected countries."  Tikai pirms dažām nedeļām
Vispasaules baptistu savienība noturēja sanāksmi Bahamā. Šodien vienojamies aizlūdzot par traģēdiīu kas ir
skarusi visu šo salu. Pie reizes atsauksimies  sniedzot  morālu un matriālo palīdzību ļaudīm, kuri ir zaudējuši
neticami, gandrīz visu!

Tik līdz Bahama lidlauks būs atvērts un kuģi varēs tūvoties salai lai vestu palīdzību, Vispasaules baptistu savienība
ir jau gatava palīdzēt Bahamas iedzīvotājiem.  Atsauksimes sniedzot palīdzības roku.  Ka ALBA palīdzības vadītāja,
lūdzu ikvienam savus ziedojumus nosūtīt ALBA kasierim Ģirtam Stūrmanim (271 Winthrop Lane, Wayne, PA
19087).  Čeki rakstami uz “Union of Latvian Baptists in America”, atzīmējot uz čeka ka ziedojums domāts Bahamas
palīdzībai, Vispasaules baptistu savienībai (BWA).  

Nekavēsimies un atsauksimies sekojot Kristus mācībai – sniegt palīdzības roku tiem kuri cieš!

Ar pateicību un lūgšanām par Bahamas salām, kā arī par citām vietām kuras skarušas dabas traģēdijas –

Benita Ukstiņa
ALBA palīdzības vadītāja