2018. g. Kongresa dienas notika 17.-19. augustā
Bukskauntijas draudzes telpās

Tēma:  “Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet
brīvi!”
Mājas
Lapa
Daži skati no 2018. gada kongresa
dienām
Foto:  P. Aļļe, K. Augstroze , S. Kalniņš, A.
Kalnmals
Kongresa Dienas Programma (PDF)