2019. g. Kongresa dienas notika 16.-18. augustā
Bukskauntijas draudzes telpās

Tēma:  “V
ai kā Jona?  Vai kā Jēzus? Kāds esmu es?
Mājas
Lapa
Daži skati no 2019. gada kongresa
dienām
Foto:  P. Aļļe,
Kongresa Dienas Programma (PDF)