2017. g. Kongresa dienas notikA 18.-20. augustā
Bukskauntijas draudzes telpās

Tēma:  Taisnais dzīvos no ticības
Mājas
Lapa
Daži skati no 2017. gada kongresa
dienām
Foto:  P. Aļļe, K. Augstroze
Kongresa Dienas Programma (PDF)