2018. g. Kongresa dienas notiks 17.-19. augustā
Bukskauntijas draudzes telpās

Tēma:  “Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet
brīvi!”
Mājas
Lapa
Daži skati no 2017. gada kongresa
dienām
Foto:  P. Aļļe, K. Augstroze
Kongresa Dienas Programma (PDF)