Amerikas latviešu baptistu apvienība
Union of Latvian Baptists in America

māc. Dr. Uldis Ukstiņš, priekšsēdis

Sīkaku informāciju par Apvienības darbu variet dabūt no:
māc. Dr. U. Ukstiņa
macuks@comcast.net
vai nosūtot e-pastu uz info@latvianbaptistsinamerica.org
Bukskauntijas draudze svinēja 107. g. svētkus 16. septembrī
Foto:  K. Augstroze
Dziesmu Diena Toronto
Sv. Jāņa ev. Lut Draudzes Dievnamā
200 Balmoral Avenue, Toronto, Ontario M4V 1J6
notika 29. aprīlī
.  2019. g. Dziesmu diena būs Filadelfijā 28. aprīlī
Brīva tauta un brīva ticība amerikas latviešu baptistu apvienības 2018. gada
kongresa dienas
. 2019. g. kongresa dienas būs no. 16.-19. augusta
sludinājums ( saite)  apraksts (saite)
Šeit drīz varēs skatīties Amerikas latviešu baptistu apvienības 69. Dziesmu dienas koncertu kas notika Sv. Jāņa
latv. ev. lut. dievnama Toronto, Kanādā
https://www.youtube.com/channel/UCZjxkwbrywL0-QoBvmaFyPA
Bukskauntijas draudze sveice viesus mācītājus Bīskapu Kasparu Šternu un Bīskapu emeritus
Pēteri Sproģi 2018. g. 4. novembrī

Foto:  K. Augstroze