Amerikas latviešu baptistu apvienība
Union of Latvian Baptists in America

māc. Dr. Uldis Ukstiņš, priekšsēdis

Sīkaku informāciju par Apvienības darbu variet dabūt no:
māc. Dr. U. Ukstiņa
macuks@comcast.net
vai nosūtot e-pastu uz info@latvianbaptistsinamerica.org
Bukskauntijas draudze svinēja 3. adventes svētdienu ar dievkalpojumu un arī māsu
programmu 17. decembrī
Foto:  K. Augstroze
Brazilijas latviešu baptistu apvienības kongress 2017. g. jūlijā
Fotografijas -K. Augstroze
Čikāgas draudzes gada svētki 2017. g. oktobrī
Fotografijas - P. Aļļe
Dziesmu Diena Toronto
Sv. Jāņa ev. Lut Draudzes Dievnamā
200 Balmoral Avenue, Toronto, Ontario M4V 1J6
notiks 28. un 29. aprīlī
Brīva tauta un brīva ticība amerikas latviešu baptistu apvienības 2018. gada
kongresa dienas
sludinājums ( saite)  apraksts (saite)